Sunday, May 26, 2024

Giới thiệu Powerloom Network

Powerloom Network là một giao thức dữ liệu phi tập trung phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dùng các ứng dụng dựa trên hợp đồng thông minh như DeFi, trò chơi Web3, v.v

Giới thiệu về Powerloom

Bằng cách sử dụng các thành phần dữ liệu được xây dựng dựa trên các đơn vị dữ liệu nhỏ hơn được xác thực bởi những người tham gia mạng, Powerloom cung cấp nguồn thông tin chính xác, phi tập trung về những ứng dụng dữ liệu phong phú như bảng điều khiển, bot, trình tổng hợp, trình theo dõi thông tin chuyên sâu có thể được xây dựng.

Công nghệ nổi bật của Powerloom Network

  • Kết hợp dữ liệu chuỗi chéo với nhau : Nhiều giao thức dữ liệu hiện tại thiếu khả năng tổng hợp – nghĩa là dữ liệu chỉ có thể được truy cập thông qua các thư viện và SDK dành riêng cho chuỗi. Điều này đặt ra trách nhiệm cho các nhà phát triển và nhà xây dựng trong việc điều hướng nhiều bộ dữ liệu có cấu trúc khác nhau về cơ bản để tổng hợp thông tin và hiểu biết hữu ích. Với các mô hình dữ liệu linh hoạt trên Powerloom, các nguồn dữ liệu trên nhiều hợp đồng thông minh và thậm chí nhiều chuỗi có thể được kết hợp với nhau – cho phép các nhà phát triển tập trung ít thời gian hơn vào việc lấy dữ liệu và có nhiều thời gian hơn để làm việc với dữ liệu đó.
  • Các bộ dữ liệu đã được xác minh, có thể kiểm tra và minh bạch : Bất kể việc lồng ghép các thành phần liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu qua các ảnh chụp nhanh, mọi điểm dữ liệu được yêu cầu đều được hỗ trợ bởi sự đồng thuận với các bằng chứng được neo an toàn trên chuỗi L1 tương ứng.
  • Sự tham gia của cộng đồng : Thị trường dữ liệu do DAO quản lý cho phép người quản lý và người ra tín hiệu đóng góp các bộ dữ liệu mới thông qua hệ thống tiền thưởng. Điều này có lợi và cần thiết cho các giao thức hàng hóa thông thường và bộ dữ liệu của chúng. Ví dụ: một DEX phổ biến như Uniswap v3 có thể được lập chỉ mục bằng cách tập hợp một nhóm nhỏ gồm các cá nhân, nhà phát triển và người ra quyết định đầy nhiệt huyết, quen thuộc với hoạt động của giao thức ở các mức độ trừu tượng khác nhau.

Nhà đầu tư và vòng gọi vốn

Powerloom network đã gọi vốn được 3,1 triệu USD trong vòng Seed với sự tham gia của khá nhiều VC nổi tiếng và các nhà đầu tư thiên thần đến từ CMS holding, Coinlist…

Chương trình testnet được khuyến khích

Powerloom đang triển khai chương trình incentivized testnet trên nền tảng Coinlist. Người dùng có tài khoản coinlist đã được KYC có thể tham gia và có cơ hội nhận phần thưởng.

Chương trình bao gồm hai giai đoạn với 2 đối tượng khác nhau:

Giai đoạn 1: Dành cho snapshotter

Những ngươì vận hành node được lựa chọn từ việc điền form sẽ được chọn tham gia Giai đoạn 1. Chi tiết phần thưởng cho phase này:

Giai đoạn 2: Dành cho user thông thường

  • Người tham gia có thể tích lũy điểm XP bằng cách thường xuyên hoàn thành các hoạt động onchain bắt buộc trên Ethereum L2, đặc biệt là Polygon zKEVM, để tích cực kiểm tra các khả năng của Mạng Powerloom. Mỗi hoạt động này, từ giao dịch đến nhiệm vụ, sẽ đóng vai trò là dữ liệu quan trọng được đưa trực tiếp vào Mạng Powerloom. Dữ liệu này sau đó sẽ được xử lý và hiển thị trên bảng điều khiển danh mục Powerloom, cung cấp cái nhìn minh bạch về tất cả các giao dịch chính từ các nhiệm vụ.
  • Nếu người tham gia không tích lũy ngưỡng điểm XP tối thiểu, họ sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  • Các nhiệm vụ mới sẽ được thêm vào mỗi tuần, cung cấp thêm các cách để tích lũy điểm XP và cung cấp dữ liệu cho Mạng Powerloom. Sau khi các nhiệm vụ cuối cùng được thêm vào, người tham gia sẽ có 2 tuần để hoàn thành các nhiệm vụ. Powerloom sau đó sẽ xác minh tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi xác nhận danh sách cuối cùng những người tham gia đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Chi tiết phần thưởng và tiêu chí nhận thưởng cho giai đoạn 2:

Related Articles

Silent protocol là gì? giao thức về privacy tiềm năng

Giới thiệu về Silent protocol Silent Protocol là một sáng kiến ​​khởi nghiệp do các nhà nghiên cứu từ TÜBİTAK BİLGEM...
Hướng dẫn đăng ký testnet incentivized của Namada
Initia là gì? Initia là một dự án blockchain có mục tiêu tạo ra một mạng lưới blockchain mở rộng, được...