Sunday, May 26, 2024

Hướng dẫn tham gia testnet stage 2 của dự án Eigen Layer

Eigen Layer là một dự án cung cấp giải pháp ReStaking đầu tiên trên Ethereum đã raise được hơn 65 triệu USD với số lượng tiền khóa trên nền tảng (TVL) mạng testnet gần 50 triệu USD. Ngoài ra Eigen Layer nằm trong mãng Liquid Staking Derivatives tương đối hot sau khi ETH đã nâng cấp Shapella thành công!

Eigen Layer là gì?

Gần đây thì dự án EigenLayer vừa launch bản testnet đợt 2, chạy thử sản phẩm #EigenDA & AVS của mình. Đợt 2 này sẽ cho re-staker delegate tiền của mình cho operator để chạy thử EigenDA sản phẩm làm về DA. Sản phẩm đối thủ của @CelestiaOrg- đây sẽ là dự án rất tiềm năng có thể mainet trong năm 2024
EigenLayer là một giải pháp cho phép người dùng đang tham gia stake ETH (staker) có thể restake lại số ETH của họ vào một hợp đồng thông minh để đảm bảo tính bảo mật của các giao thức khác. Giải pháp ReStaking này mang lại lợi ích cho cả giao thức và restaker:

Giao thức được hưởng lợi từ tính bảo mật của Ethereum vì tài sản thế chấp được stake để duy trì bảo mật cho Ethereum và giao thức.
Restaker nhận được phần thưởng staking từ 2 nguồn: từ Ethereum và từ giao thức được bảo mật.
Restaker được hưởng phần thưởng bổ sung để đổi lấy việc bảo vệ các giao thức khác, nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro từ các điều khoản trừng phạt (slashing conditions) của các giao thức.
Hướng dẫn tham gia Airdrop Eigen Layer Testnet đợt 2
Đây là kèo Testnet rất ít người làm, không phải đua gas như mainnet, không giới hạn số lượng người làm).

Bước 1: Chuẩn bị

  1. Nếu chưa có GoerliETH:

– Mua 0.025 ETH từ sàn CEX rồi rút về ví Metamask mạng Ethereum Mainnet: fee khoảng 3-4$)

– Swap ETH > GoerliETH

  • Connect: https://testnetbridge.com
  • Swap 0.01 ETH > GoerliETH (nhận khoảng 434 GoerliETH)

Nếu đã có GoerliETH thì bỏ qua bước trên

  1. Goerli stETH

– Mở ví Metamask mạng Goerli ETH

– Chọn send > nhập contract: 0x1643E812aE58766192Cf7D2Cf9567dF2C37e9B7F

– Bấm “I understand” > nhập số lượng Goerli ETH muốn swap sang stETH > Send

  1. Goerli rETH

– Truy cập: https://app.uniswap.org/swap

– Chọn Swap Goerli ETH > rETH > nhập số lượng muốn swap > Swap

Bước 2: Restake Goerli EigenLayer

– Truy cập: https://goerli.eigenlayer.xyz/token

– Chọn Lido Staked Ether > Nhập số lượng stETH muốn restake > Confirm

– Tương tự với Rocket Pool Ether

Bước 3: Delegate cho operator

– Truy cập: https://goerli.eigenlayer.xyz/operator

– Có thể tuỳ chọn random node operator nhưng recommend chọn delegate cho EigenLabs

– Nhấn search: EigenLabs > chọn Delegate > Confirm

Chúc mọi người thành công !

Related Articles

Silent protocol là gì? giao thức về privacy tiềm năng

Giới thiệu về Silent protocol Silent Protocol là một sáng kiến ​​khởi nghiệp do các nhà nghiên cứu từ TÜBİTAK BİLGEM...
Hướng dẫn đăng ký testnet incentivized của Namada
Initia là gì? Initia là một dự án blockchain có mục tiêu tạo ra một mạng lưới blockchain mở rộng, được...